231 Łóżek w izolatorium

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego w naszym Sanatorium z dniem 3 listopada br. funkcjonuje izolatorium dla osób z COVID-19. Dla pacjentów przygotowano 231 łóżek  w pokojach 1, 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój posiada balkon oraz jest wyposażony w  telefon zapewniający łączność z dyżurką pielęgniarską, TV i czajnik.

Pacjent izolatorium będzie miał możliwość zlecenia zakupów, które zostaną dostarczone przed drzwi pokoju.

Przypominamy, że do izolatorium pacjenci kierowani są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub bezpośrednio ze szpitala.

 

Osoby objęte opieką w Izolatorium.

Osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryterium wypisu lub do podjęcia przez personel  medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
  • hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.