Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe

Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny. Celem zachowania aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wynikających z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych wprowadzone zostają zasady postępowania przy przyjęciu pacjenta do Sanatorium. Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz posiadająca negatywny …

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU UZDROWISKOWEGO  SANATORYJNEGO Aby chronić naszych  Pacjentów , Pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. Wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednie mycie i dezynfekcję rąk oraz  dystansowanie społeczne. Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń. W przestrzeniach ogólnodostępnych w budynku Sanatorium wymagamy od wszystkich używania maseczek ochronnych na twarz lub przyłbic (własnych – istnieje możliwość ich zakupu w Recepcji Sanatorium) …

Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia w Oddziale Rehabilitacji

Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia w Oddziale Rehabilitacji w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny   Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych. Świadczenia w tym zakresie przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na potrzebę kontynuacji leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów po zabiegach operacyjnych, po urazach, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych …

Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne Dorosłych – 21dni

Informacje dla Pacjentów

Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r.) Klucze do pokoi wydawane są w dniu przyjazdu od godz 13 Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  (opłatę wnosi się  od drugiego do czwartego dnia po przyjeździe). Odpłatności za koszty …

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Warunkach Stacjonarnych

zabiegi

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów  po : urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych – którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez : lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, …