GŁOSOWANIE PO DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku przekazujemy informacje dotyczące warunków udziału w głosowaniu.

GŁOSOWANIE PO DOPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA


Najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pisemny wniosek
o dopisanie do spisu wyborców (w wybranym lokalu wyborczym na terenie gminy).

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, faksem lub elektronicznie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

OSOBY, KTÓRE PRZYJADĄ DO SANATORIUM PO 28 CZERWCA

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania
w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż do dnia 10 lipca 2020 r.

KONTAKT Z URZĘDEM MIEJSKIM W KRYNICY-ZDROJU

ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica-Zdrój; Tel. (18) 471-53-20

Godziny pracy: pon: 8-16, wt-pt: 7:30-15:30