INFORMACJA DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO

INFORMACJA
DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO
SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDROJ
IM. 
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY


Aby chronić naszych  Pacjentów, Pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. Wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednie mycie i dezynfekcję rąk oraz  dystansowanie społeczne.

Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń.

 1. Z pobytu w Sanatorium może skorzystać wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoba u której widoczne będą objawy – tj. temperatura ciała powyżej 37,5 st. C, kaszel, duszności – nie zostanie przyjęta.
 2. Z pobytu w Sanatorium nie mogą korzystać osoby objęte kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych, a także osoby przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 3. Przed przyjazdem do Sanatorium należy przesłać na adres mailowy: akiczka@sanatoriumkrynica.pl skan wyniku badania serologicznego SARS-CoV-2 próbki krwi żylnej lub skan wyniku testu diagnostycznego (badanie genetyczne) w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego nie wcześniej niż 3-6 dni przed przyjazdem). Oryginał należy posiadać ze sobą w momencie przyjazdu do Sanatorium.
 4. W przestrzeniach ogólnodostępnych w budynku Sanatorium wymagamy od wszystkich używania maseczek ochronnych na twarz lub przyłbic (własnych – istnieje możliwość ich zakupu w Recepcji Sanatorium).
 5. Przed wejściem na salę w której prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne, stołówkę należy dodatkowo zdezynfekować ręce preparatem umieszczonym przed wejściem lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 6. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawice wyrzucamy do oznakowanych koszy na korytarzach.
 7. Na zabiegi i posiłki udajemy się w wyznaczonym harmonogramem czasie.
 8. Na zabiegi oraz na posiłki nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych dodatkowych przedmiotów, nie wymaganych procedurą.
 9. Unikamy bliskiego kontaktu z innymi osobami (odległość min 1,5- 2 metrów).
 10. Często myjemy ręce, głównie przed wyjściem z pokoju i po powrocie do niego.
 11. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum
  (w przypadku korzystania należy zachować zalecaną odległość od innych osób).
 12. Po wyjściu z budynku Sanatorium należy unikać zbiorowisk ludzkich i przestrzegać zalecanego dystansu. Zaleca się powrót do budynku do godziny 20.00-tej.
 13. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Sanatorium osób postronnych.
 14. W razie niepokojących objawów nie należy przychodzić na stołówkę lub na bazę zabiegową lecz pilnie, telefonicznie skontaktować się z pielęgniarką dyżurną w pokoju nr 403 (tel. 141) – dyżurka czynna całą dobę.
 15. W przypadku potrzeby pomiaru ciśnienia tętniczego krwi należy się zgłaszać do pokoju 046 ( poziom 0) codziennie, w godzinach  7,15 – 8,15.
 16. Bezwzględnie podporządkowujemy się zaleceniom i wskazówkom personelu.

Dyrekcja                                                                   

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA
w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.