INFORMACJA DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO

INFORMACJA
DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO
SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDROJ
IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Aby chronić naszych  Pacjentów, Pracowników i ich rodziny, ustanowiliśmy rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. Wzmocniliśmy praktyki związane z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednie mycie i dezynfekcję rąk oraz  dystansowanie społeczne.

Prosimy o stosowanie poniższych zaleceń.

 1. Z pobytu w Sanatorium może skorzystać wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoba u której widoczne będą objawy tj. temperatura ciała powyżej 37,5 st. C, kaszel, duszności – nie zostanie przyjęta.
 2. Z pobytu w Sanatorium nie mogą korzystać osoby objęte kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych, a także osoby przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 3. Przed przyjazdem do Sanatorium należy przesłać na adres mailowy: akiczka@sanatoriumkrynica.pl skan wyniku badania serologicznego SARS-CoV-2 próbki krwi żylnej lub skan wyniku testu diagnostycznego (badanie genetyczne) w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego nie wcześniej niż 3-6 dni przed przyjazdem). Oryginał należy posiadać ze sobą w momencie przyjazdu do Sanatorium.  Rozpoczęcie pobytu jest również możliwe po uzyskaniu ujemnego wyniku testu immunochromatograficznego (test kasetkowy) wykonanego bezpośrednio po przyjeździe do Sanatorium przez personel medyczny. Odpłatność za wykonanie testu wynosi 55 zł.
 4. W przestrzeniach ogólnodostępnych w budynku Sanatorium wymagamy od wszystkich używania maseczek ochronnych na twarz lub przyłbic (własnych – istnieje możliwość ich zakupu w Recepcji Sanatorium).
 5. Przed wejściem na salę w której prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne, stołówkę należy dodatkowo zdezynfekować ręce preparatem umieszczonym przed wejściem lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 6. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawice wyrzucamy do oznakowanych koszy na korytarzach.
 7. Na zabiegi i posiłki udajemy się w wyznaczonym harmonogramem czasie.
 8. Na zabiegi oraz na posiłki nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych dodatkowych przedmiotów, nie wymaganych procedurą.
 9. Unikamy bliskiego kontaktu z innymi osobami (odległość min 1,5- 2 metrów).
 10. Często myjemy ręce, głównie przed wyjściem z pokoju i po powrocie do niego.
 11. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum
  (w przypadku korzystania należy zachować zalecaną odległość od innych osób).
 12. Po wyjściu z budynku Sanatorium należy unikać zbiorowisk ludzkich i przestrzegać zalecanego dystansu. Zaleca się powrót do budynku do godziny 20.00-tej.
 13. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Sanatorium osób postronnych.
 14. W razie niepokojących objawów nie należy przychodzić na stołówkę lub na bazę zabiegową lecz pilnie, telefonicznie skontaktować się z pielęgniarką dyżurną w pokoju nr 403 (tel. 141) – dyżurka czynna całą dobę.
 15. W przypadku potrzeby pomiaru ciśnienia tętniczego krwi należy się zgłaszać do pokoju 046 ( poziom 0) codziennie, w godzinach  7,15 – 8,15.
 16. Bezwzględnie podporządkowujemy się zaleceniom i wskazówkom personelu.

Dyrekcja                                                                   

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA
w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.