Pracownia Kinezyterapii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kinezyterapia XXI wieku w Sanatorium uzdrowiskowym

MSWiA im. bł. Karoliny Kózkówny w Krynicy-Zdroju

 

W dniu 5 marca 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia pracowni kinezyterapii oraz dedykowanie kaplicy sanatoryjnej Honorowym Dawcom Krwi. Podczas Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. infułata Adama Kokoszkę – Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju, ks. Janusza Rybę -Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu i ks. Czesława Paszyńskiego – Proboszcza Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu swoją posługę jako Kapelana Honorowych Dawców Krwi rozpoczął ks. Janusz Ryba, mianowany na tę funkcję przez Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. biskupa Andrzeja Jeża na wniosek Honorowych Dawców Krwi.

Centralnym punktem wczorajszych uroczystości było otwarcie i poświęcenie pracowni kinezyterapii, która była kolejną inwestycją zrealizowaną przez placówkę, służącą zarówno poszerzeniu zakresu świadczeń medycznych, jak i komfortowi kuracjuszy i pacjentów. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego udzielonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Inwestycja polegająca na urządzeniu pracowni kinezyterapii obejmowała dwa etapy:

  • rozbudowę i przebudowę bazy zabiegowej obejmującą: wykonanie nowych, zmywalnych posadzek; nowej instalacji wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej; malowanie pomieszczeń po robotach instalacyjnych; ułożenie glazury na ścianach oraz wydzielenie nowych stanowisk zabiegowych,
  • zakup sprzętu medycznego do kinezyterapii tj.:

–  bieżni do reedukacji chodu z systemem odciążenia, która kilkanaście dni temu była pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce. Kilka dni temu zainstalowano drugie tego typu urządzenie w SPZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie,

– nowoczesnych systemów do ćwiczeń w odciążeniu redcord,

– szyny do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego,

– urządzeń do treningu funkcjonalnego i siłowego,

– nowoczesnego systemu 3 urządzeń do ćwiczeń mięśni przykręgosłupowych,

– 2 nowoczesnych łóżek do suchego hydromasażu,

– diatermii krótkofalowej,

– urządzenia do laseroterapii,

– urządzenia do magnetoterapii.

 

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, dr n. med. Waldemar Wierzba – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA, Marta Malec-Lech Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, Wójt Gminy Łabowa Marta Slaby, Wójt Gminy Rytro Jan Kotarba, Piotra Grazda – Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Katowicach, Brunon Lalik – Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Zbigniewa Widomskiego – Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, Halina Olęcka – Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Kielcach, komendanci służb, inspekcji i straży oraz honorowi krwiodawcy.

Podczas uroczystości dyrektor Patryk Wicher został uhonorowany odznaką Odznaki Honorowej PCK IV stopnia, którą wręczył Bartłomiej Bieniasza – Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Wydarzenie było również okazją do wręczenia tytułów „Przyjaciel sanatorium”, która otrzymali Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup Andrzej Jeża; ks. Bogusław Skotarka – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy-Zdroju; Ks. dr Jerzy Jurkiewicz -Proboszcz Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu Ks. dr Jerzego Jurkiewicza; Pani Anna Morawska – wieloletniego kierownika Działu Usprawniania Leczniczego
i Arkadiusz Mularczyk – Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Rady Społecznej.

W swoim wystąpieniu dyrektor Patryk Wicher podkreślił, że realizacja inwestycji powoduje, że Sanatorium wkracza w XXI wiek. Centralnym punktem naszych działań jest człowiek i troska o jego zdrowie, która jest naszą misją. Niezmiernie się cieszę, że tak potrzebna pracownia kinezyterapii dysponująca najnowszym sprzętem medycznym będzie mogła służyć naszym pacjentom
i kuracjuszom
– podkreślił Patryk Wicher.