Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Warunkach Stacjonarnych

zabiegi

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów  po :

  • urazach,
  • zabiegach operacyjnych,
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych

– którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez :

  • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, geriatrycznych, kardiologicznych.
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradnie rehabilitacyjnej, urazowo- ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Do skierowania na rehabilitację dołącza się aktualną dokumentację medyczną lub kopię, potwierdzającą rozpoznanie.

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni.

Dokumenty należy dostarczyć poczta na adres :

                   SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW

Oddział  Rehabilitacyjny

33-380 Krynica Zdrój, ul Nitribitta 4

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 12.00.

faxem  na nr 18- 473- 81- 09

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 18- 473 -81-41